Jsme výhradním dovozcem těchto značek pro ČR a SR:
HAVEN, X-SAUCE, SLIME, MORPHO, JETBLACK, ÜLAC

Reklamace

Všechno prodávané zboží je v originálním balení s plnou zárukou, vztahují se na něj záruční podmínky v plném znění.

REKLAMAČNÍ ŘÁD INTERNETOVÉHO OBCHODU Haven.cz

  1. Reklamační řád popisuje zásady a principy uplatňované při reklamaci zboží dodávaného naší společností. Tento reklamační řád nevylučuje ani neomezuje jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo jakákoliv práva zákazníka vůči prodávajícímu. Práva a povinnosti vyplývající se záruky poskytované na výrobky, se řídí zejména ustanoveními o Zvláštních ustanoveních o prodeji zboží v obchodě, §612 až §627 Občanského zákona.
  2. Záruční lhůta, platná pro všechny výrobky vyrobené od 1.1.2003, je 24 měsíců od data prodeje výrobku spotřebiteli. Nevztahuje na se výrobky, jejichž životnost je kratší než záruka.
  3. Jestliže se během záruční lhůty projeví na výrobku závada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho součást či díly) bezplatně opraven nebo vyměněn za nový.
  4. Záruka poskytovaná prodávajícím se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo jinou živelnou událostí, nesprávným používáním výrobku, opotřebením, mechanickým poškozením nebo neodborným nastavením, modifikací, opravou nebo nesprávným způsobem použití neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice. Záruka se též nevztahuje na poškození výrobku skladováním mimo rozsah teplot od -20°C až 50°C.
  5. Doba vyřízení reklamace je stanovena v souladu se zákonem do 30-ti pracovních dnů.

Reklamace musí obsahovat:

  • název reklamovaného zboží
  • konkrétní popis závady
  • kompletní výrobek
  • kopii dokladu o koupi (faktura, prodejka)
  • adresu kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (telefon, email na Vás)

Pokud reklamace nebude obsahovat tyto náležitosti, nemůže se reklamační oddělení touto reklamací zabývat.

Pokud zasíláte zboží poštou, prosím zašlete v doporučeném dopise (popř. balíkem) na adresu uvedenou níže. Podací lístek s pošty od této zásilky si prosím uschovejte jako doklad o zaslání zboží k reklamaci.

Reklamaci zasílejte na:

HAVEN SPORT s.r.o., Sukorady 50, Březno 29406

V případě dotazů nás kontaktujte na emailu info@haven.cz, nebo na tel.č.: +420 326 397 663.

Neoprávněná reklamace

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu) podle aktuálního ceníku servisních výkonů.

Země doručení:
Nahoru